Crousader rukavica

out of 5

Rukavica za visoke temperature. Otpornost na toplotu čitavom dužinom. Dvodjelna izgradnja poboljšava otpornost. Nitrilna zaštita od ogrebotina, pruža izvrsno držanje proizvoda.

Veličina rukavice: 10.
Boja: Bijela

sign-rukavice 2241 / EN420
sign-rukavice-fire X2XXX / EN407