Polumaska 4251

out of 5

Višekratna maska za zaštitu od organskih isparenja i čestica bez potrebe održavanja.

3m

EN 405